Tagarchief: Stad en Land Utrecht

Haarzuilens november 2109

Afgelopen donderdag 12 november werd in een tent met tap aan de Eikslaan net buiten Haarzuilens een feestje gevierd. Dit najaar start de aanleg van het recreatiegebied Wielrevelt: een groot onderdeel van het Landinrichtingsplan Haarzuilens. Een creatieve DLG-collega had bedacht hoe dit moment gevierd kon worden. Wielrevelt ligt in een gebied met veel archeologische schatten in de bodem. Daarom werd tijdens het feestje een tijdscapsule gevuld die op een geheime plek in Wielrevelt wordt begraven: omgekeerde archeologie over de hedendaagse geschiedenis!

foto Lya Reuzenaar, Dienst Landelijk Gebied

In de capsule zitten alle plannen van de Gebiedscommissie Stad en Land Utrecht, natuurlijk ook voor het gebied Haarzuilens en Wielrevelt. De voorzitter van de gebiedscommissie gaf om de beurt aanwezigen de gelegenheid om iets aan de capsule toe te voegen. De gedeputeerde van de provincie Utrecht, de wethouder van de toeomstige eigenaar Natuurmonumenten voegden hun paperassen toe. Twee clubs die de landinrichting kritisch en constructief volgen leverden ook een bijdrage. De Vrienden van de Joostenlaan doneren een miniatuur picknickbank; een model van de bank die zij even van tevoren aan gedeputeerde Krol hadden aangeboden. Bewonersvereniging Hoor de Haar had een prent van het dorp Haarzuilens gebaseerd op het beroemde dorp van Asterix en Obelix (Héél Gallië ? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden…). Ten slotte bevat de capsule een boek over 100 jaar Haarzuilens en een vlag van het dorp, die een bewoner van het dorp aan de organisatie had geschonken.

De tijdscapsule wordt aangemeld bij de International Time Capsule Society van de Oglethorpe University in Atlanta. Daarmee is geregeld dat de capsule over 100 jaar wordt opgegraven. Ik stel mij voor dat de burgemeester van Utrecht en de gedeputeerde van de provincie Randstad in 2109 in de aanwezigheid van veel pers de capsule openen. Wanneer je dat voor je ziet, ga je toch fantaseren over de reactie van de aanwezigen. Misschien zullen ze zich hoofdschuddend verwonderen over zo’n luxeprobleem en snel verder gaan met het evacueren van West-Nederland dat op het punt staat onder te lopen. Maar hopelijk plaatsen ze weer een tent met tap tussen de 100 jaar oude bomen van Wielrevelt en zijn ze blij dat mensen zich in 2009 zo ingespannen hebben om het groen rond Utrecht in stand te houden en beleefbaar te maken. Als dat zo is, kunnen ze a ande inhoud van het koffertje zien dat in 2009 verschillende mensen, overheden en verenigingen zich, ondanks hun vaak verschillende belangen, hebben ingezet voor het zelfde doel. Voor de één is dat een groene buffer tegen de stad, voor de ander een mooi landelijk gebied voor de stad, maar volgens mij bedoelen ze hetzelfde. Als het jonge meisje dat op het feestje rondliep in 2109 als 100+’er weer op het feestje aanwezig is, zal maakt het voor haar hopelijk ook geen verschil meer.

foto Lya Reuzenaar, Dienst Landelijk Gebied

Advertenties